Propozice/Proposition

 

Není závod jako závod, trať tohoto závodu je vedena územím CHKO Jizerské hory a KRNAPu, v prostředí chráněném, ale zároveň přátelském závodům a závodníkům se psím spřežením.

 

 

Součástí sobotního programu bude vložený závod Beagle challenge v disciplínách Skj1, Skj2  s podporou Beagle Clubu ČR.

 

Rovněž zde vítáme malé pejsky, otevřeli jsme pro ně v sobotu kategorii Skj do 15 kg.

 

 

Ve spolupráci s Amulet bicycles a Rohozec Amulet Team se také v sobotu uskuteční první MTB závod nového roku Amulet Winter Mtb Cup 2018.

 

Přihlášky online:                   http://www.mushingcz.cz/paseky-2018/prihlasky/

 

Kontaktní spojení:                 Ivo Vacke – tel. 603 24 24 24, email: vacke@volny.cz

                                             Václav Vančura – tel. 731 32 07 53

 

Uzávěrka přihlášek:               3.1. 2018

 

Datum odvolání závodu:        4.1. 2018

 

Startovné :                             700.- Kč při platbě převodem na účet do 3.1. 2018

                                               800.- Kč při platbě na místě

                                               Druhý a další starty za polovic. 

 

                                               300.- Kč kategorie příchozí – platba možná i na místě

                                               300.- Kč kategorie Beagle challenge – platba možná i na                                                                     místě (není třeba licence)

                                               300.- Kč kategorie pro malé pejsky do 15kg – platba                                                                            možná i na místě (není třeba licence)

                                               300.- Kč Amulet Winter Mtb Cup 2018 – platba možná i na                                                                 místě

 

                                               Při zrušení závodu se startovné vrací na účet.

 

                                              Startující hlavního závodu (mimo kategorie příchozích) s

                                              českou  licencí  musí mít zaplacenu licenci na sezonu.

 

Číslo účtu:                              2901228589/2010

                                               variabilní symbol: datum narození

                                               zpráva pro příjemce: jméno a příjmení

 

Prezence:                              Skiareál Paseky nad Jizerou

                                               Rejdice – Restaurace „U Pašeráka“

                                               pouze 5.1. 2018 od 20:00 do 23:00 hodin

                                               Kategorie  příchozí, Beagle a Pejsci do 15-ti kg možno také                                                   přihlásit v sobotu ráno od 8 – 9 hodin a po předchozím 

                                               telefonickém  objednání mimořádně po skončení sobotního

                                               hlavního závodu .

 

Kategorie:                              Skj1W / Skj1M               cca 10 km

                                               Skj 2                              cca 10 km

                                               C, C1, C2                      cca   8 km

                                               B, B1                             cca 13 km

                                               A, A1                              cca 13 km

                                               Příchozí                         max 5 km

                                               Beagle challenge           max 5 km

                                               Malí psi do 15 kg            max 5 km

                                               Junioři                            cca 8 km

                                               Přesná délka tratí bude upřesněna podle podmínek v

                                               týdnu před uskutečněním závodu. Při nepřízni počasí

                                               může pořadatel délky tratí zkrátit.

                                               Dané kategorie se otevírají při účasti více jak tří                                                                 závodníků. V případě nenaplnění se sloučí s nejbližší                                                       kategorií. Do kategorie Beagle challenge, Malí psi                                                             a Příchozí není třeba závodní licence.

 

Popis trati:                              Členitá, kopcovitá, vedená převážně po loukách po rolbou

                                               upravených běžeckých tratích v nadmořské výšce 600 –

                                               750 m.  n. m.

                                               Plánek trati viz další záložka.

 

Stravování:                             V ceně startovného je sobotní večeře v restauraci „U

                                               Pašeráka“. 

 

Ubytování:                              Vlastní auta či využití místních ubytovacích kapacit         

                                               (individuálně).                                              

                                               http://www.upaseraka.cz/

                                               http://www.budarka.eu/cz/

                                               https://www.penziony.cz/rejdice/chalupa-friedrich-jaroslav/

                                               V místě závodu je k dispozici sociální zařízení a pitná                                                voda.

 

Program:                                – v pátek 5.1. 2018 od 20:00 do 23:00 hodin – prezence

                                               – v sobotu 6.1. 2018 – start 1. kola v 11:00 hodin

                                                                                – 13:00 hodin – Beagle Challenge

                                                                                                      – Malí pejsci do 15 kg

                                                                                                      – Amulet Winter Mtb Cup

                                                                                                      – Dětský závod

                                                                                                      – Závod příchozích

                                               – v neděli 7.1. 2018 – start 2. kola v 10:00 hodin

 

Ředitel závodu:                      Ivo Vacke – tel. 603 24 24 24

Traťový komisař:                    Václav Vančura – tel. 731 32 07 53

Hlavní rozhodčí:                      MVDr. Jana Vodvárková

Veterinární dozor:                    MVDr. Jana Vodvárková

                                                Při prezenci bude provedena veterinární kontrola.

                                                Očkovací průkazy startujících psů  budou v průběhu závodu

                                                v držení pořadatele a po vrácení  startovních čísel budou

                                                vráceny startujícímu.

 

Zvláštní upozornění pořadatele:

 

Parkoviště je pro závodníky zdarma, ale je potřeba chovat se tak, aby nebylo poškozováno dobré jméno mushingu, zejména uklízet výkaly po psech a dbát na čistotu parkoviště.

 

Prostorem mezi parkovišti vede státní silnice, je potřeba dbát opatrnosti při přecházení vozovky.

 

Za veškeré škody způsobené psem odpovídá jeho majitel. Závodníci startují na vlastní nebezpečí.

 

Z důvodu kapacity parkoviště je nezbytné příjezd účastníků hlavního závodu nejpozději v pátek 5.1. 2018.

 

Pozor, závod bude probíhat za plného lyžařského provozu na sousedních sjezdových a běžeckých tratích !!!

 

Pořadatel si vyhrazuje změnu propozic.

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Proposition in English:

 

 

Musher Club Český ráj organizes an unique Winter Sled Dog Races in Paseky nad Jizerou  5-7th January, 2018.

 

Place of event: Paseky nad Jizerou – Rejdice; start: just opposite of the chalet U Pašeráka.

Online application:   http://www.mushingcz.cz/paseky-2018/prihlasky/

Organizers‘ contacts:    

 • Ivo Vacke – Mobile: 00420 603 24 24 24, email: vacke@volny.cz
 • Václav Vančura – Mobile: 00420 731 32 07 53

 The closing day for entries: 3rd January, 2018

 Date of the race withdrawal: 4th January, 2018

The list of race categories:

 

I.                    Main Race:  
   
Skj1W / Skj1M Approx. 10 km
Skj 2 Approx. 10 km
C, C1, C2 Approx. 8 km
B, B1 Approx. 13 km
A, A1 Approx. 13 km
Junioři Approx. 8 km
   
II.                  Side Races:  
   
Beagle challenge Max. 5 km
Small dogs  15 kg Max. 5 km
Amulet Winter Mtb Cup 2018 Max. 13km
   
III.                Amateur Race:  
   
Amateur/ Trialists Max. 5 km
   

Czech participants of the main race with the Czech license are required to have paid license for this season. International participants are not required to possess any license.

If there is at least 5 participants, even pedigree categories or juniors will be presented.

The exact length of the track will be specified based on current conditions one week prior the race term. If there are severe weather conditions, the race director, at his discretion, may stop the race immediately or delay it until the conditions have improved or reduce the track length.

Track description: Indented, hilly, mainly across meadows, approx. 600-750m above sea level.   The plan of the track- see bookmark.                                            

Detailed program:

Friday 5th January, 2018
   
Attendance/ Fee Payment 8-11 PM*
   
Saturday 6th January, 2018
   
1st round START 11 AM
   
Beagle challenge 1 PM
Small dogs  15 kg
Amulet Winter Mtb Cup 2018
Amateur/ Trialists
Kids race
   
Dinner for participants To be specified
   
Sunday 7th January, 2018  
   
2nd round START 10 AM
   

For capacity reasons of the parking lot, it is required that the main race participants come no later than on Friday, 5th January, 2018.

*Compulsory for Main Races participants, Side and Amateur Races participants can apply on Saturday 6th January, 8-9AM. 

 

Attendance/ Fee Payment – Where to find us to register?

 • Skiarea Paseky nad Jizerou

Rejdice – Restaurant „U Pašeráka“

On Friday, 5th January, 2018

 

Payment details – Starting fee:

 1. Main Races
 • 700 CZK in advance, paid by bank transfer by 3rd January, 2018
 • 800 CZK spot cash on Friday, 5th January, 2018, 8-11 PM

Second and following starting fee are half price.

 1. Side Races + III. Amateur Race: recommended in advance, but possible at the spot cash

on Saturday, 6th January, 8-9 AM

 • 300 CZK per category

If the race is for any reason cancelled, the admission fee will returned to the bank account.                     

 

 

 

Payment details:

 • Bank account number: 2901228589/2010
 • Variable symbol: Date of birth
 • Message for the recipient: Name and surname

 

 

Useful information for the participants:

Catering: Admission fee covers Saturday’s dinner at the „U Pašeráka“ restaurant

 

Accommodation: Own cars/ trailers or local accommodation facilities (individual organization)

http://www.upaseraka.cz/

http://www.budarka.eu/cz/

https://www.penziony.cz/rejdice/chalupa-friedrich-jaroslav/

At the place of race, water and sanitary facilities will be available.

                                              

 

Organization:

Race managing director:  Ivo Vacke – Mobile: 00420 603 24 24 24

Track commissioner: Václav Vančura – Mobile: 00420 731 32 07 53

Main referee: MVDr. Jana Vodvárková

Veterinary supervison: MVDr. Jana Vodvárková

 

Special Announcements from the Organizers:

The parking for racers is free of charge. Yet, it is required to behave in order to keep the high credit of mushing. That means cleaning dogs‘ excrements and pay attention to maintaining the public order and keeping the parking place clean.

 

Please, note that the state roadway runs through the parking lot and thus, one needs to pay attention while crossing it. 

 

Attention – Winter Sled Dog Races will be taking place while surrounding slopes and racing tracks will be fully operating!!

 

The owners of dog are responsible for damage it may cause. Competitors participate in the rice entirely at their own risk.

 

The organizers reserve the rights to change of the Winter Sled Dog Races in Paseky nad Jizerou proposition.